КП «Луцький ЦПМД №3» статистично обслуговує по первинному рівню надання медичної допомоги 25175 чол., по вторинному рівню – 42446 чол.

 

КП «Луцький ЦПМД №3»  статистично  обслуговує   по первинному рівню надання медичної допомоги 25175  чол., по вторинному рівню – 42446 чол.

 

  І рівень ІІ рівень
працездатний вік 18997 35199
працюючі  16167 30838
Дитяче населення  1232  

Всього  відвідувань -35160 -16,7 % (2018 р. –48560 –25%; 2017 р. –60563 –27%; 2016 р. -58656 -22,3 % ).

 «Д» група по закладу становить  12358 хв.  (2018 р.-12375;2017 р. –13724  хв.;2016р. – 14253 хв.; ), дітей – 74 (2018 р.-74;2017 р. -71;2016 р. -64) .

Проведено огляд постраждалих від ЧАЕС: всього на обліку 108 чол.( 2018 р.-109 чол.;2017 р. – 109 чол.;2016р. –110 чол.).

І категорія – 1 хв.. -100 %, ІІІ категорія -105 чол, оглянуто  35-32,4 %, ІY категорія – 2   чол.,оглянуто   – 2-100 %.

 

Гіпертонічна хвороба

Зареєстровано всього – 547 хв. –3644,6 на 100 000 населення (2018 р. -662 хв. –1559,6; 2017 р. – 653 хв.–1538,4 на 100000).

Вперше виявлених ГХ  8–18,8 на 100 000 (2018 р. -16-37,7 на 100 000; 2017р. –26 -61,7          на 100000).

Цукровий діабет  

Всього зареєстровано 345 хв. –812,7 ,вперше виявлених –25 , інсулінозалежних 234, з них виявлено вперше – 9 -0.4%.

Кількість хворих, пролікованих в денному стаціонарі – 376 хв. (2018 р.-508 хв.;2017 р. – 508 хв.;2016 р. -507 хв..)

терапевтичного профілю-   216 (2018 р.-328 хв.;2017р. –328;2016р. -327)

неврологічного профілю-    160 (2018 р.-180 хв.;2017 р.- 180;2016 р. –180 хв.)

 

Кількість  стаціонарів на дому -154,в т. ч. дітей – 21(2018 р.-167;2017р. -201;2016 р. -202)

Оперативна активність лікарів закладу збільшилась: кількість прооперованих хворих в амбулаторних умовах становить – 132 (2018 р.-110;2017р. –181;2016 р. -125).

Всього зареєстровано  258 травм, з них  виробничих -4 та 148 побутових (2018р. –424; 2017р. –571).

 

 

Інфекційна  захворюваність

Зменшилась  кількість хворих інфекційними хворобами  до 175 вип . ( 2018 р.-193; 2017 р. -208; 2016 р. –200 ):

–             випадків  сальмонольозу  – 3   (2018 р. -5; 2017 р. -10)

–             випадки ГЕК                      – 18 ( 2018 р. -16;2017 р. -55)

–             випадків вірусного гепатиту «В» –  1  (2018р. -1; 2017 р.-1)

 

Хворих на СНІД                              -15 хв.(2018 р. -15;2017 р. – 15)

ВІЛ/інфікованих                              –  63 хв. ( 2018 р. – 63; 2017 р. -75)

 

 

Робота пункту невідкладної медичної допомоги

 

  Всього  2019р. Всього 2018р. Від населення 2019р. Від населення 2018р. Передані станцією ШМД 2019р. Передані станцією ШМД 2018 р. Лікарі поліклініки

2019р.

Лікарі поліклініки

2018 р.

Кількість виїздів 282 1210 203 891 74 299 5 20
У т.ч.                
До дорослих віком 18 років і старші 282 1210 203 891 74 299 5 20
До дітей віком 0 -17                

 

ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Зменшилась кількість онкохворих . На обліку перебуває 732 хв.,що становить  290,76 на 10 000, з них в прац.віці –278-146,3 на 10 000.

Вперше виявлених –25хв.-9,9 на 10 000тис. (2018 р.-13 хв.-5,0;2017 р. -14-5,5 ;2016р. -10 -3,8), з них працездатного віку – 10 хв.–5,3 (2018 р.-6 хв.-3,0; 2017 р. – 3-1,6;2016 р.- 3–1,1) на 10 000 нас.

Виявлено:

І-ІІ ст. -12 хв. (2018 р.-6; 2017 р. -8;2016 р. -8 хв.)  – 48  % (2018 р.-46,2%; 2017 р. –57,2%; 2016 р. –80 %)

ІІІ ст.  –  3  хв. (2018 р.-2 хв; 2017р. -2 ;2016р. -0) –12 % (2018 р.-15,4%; 2017 р. -14,3%; 2016 р. –0%).

ІУ ст. –  2 хв.( 2018 р.-2 хв; 2017 р. -4;2016 р. -2)  –8 % (2018 р.-15,4 %;2017 р. –28,6 %; 2016р. –20 % ).

Не визначено стадійності – 0 хв. ( 2017 р. -0 хв.; 2016 р. –0 хв..) – 0  % (2018 р. -0 % ).

Онкопрофогляди  жіночого населення -261 (2018 р.-429; 2017 р.-549; 2016р. –808) , з цитологічним обстеженням –  261-100% (2018 р.-429-100%; 2017 р. -549-100 %; 2016 р. -808-100 %) .

Проводиться реєстрація  хворих на туберкульоз.

Під наглядом перебуває 262 хв., що становить 104,0 на 10 000 нас. (2018 р.-273 хв.-104,0;2017 р. -256 хв. –100,9 ; 2016р. –250 хв. –94,0),  в прац.віці – 193хв., що становить  101,5   на 10 000 прац.нас. (2018 р.-183 хв.-91,4; 2017 р. -186-97,9; 2016 р. –187-98,4).

Виявлено вперше 5  хв. – 1,9  на 10 000 (2018 р.-11 хв.-4,2; 2017 р. –8 хв.-3,2; 2016 р. -4хв. –1,5), в прац. віці  -3 хв.–  1,5 на 10  тис.нас.( 2018 р.- 11 хв.-5,5; 2017 р. -7хв. -3,7; 2016 р. -3хв.-1,6)

 Стаціонарно проліковано –9 хв. – 3,1 % ( 2018 р. – 12 хв. –4,4% ).

 

 Тимчасова непрацездатність

Зменшилась кількість виданих  лікарняних листків  -1296 (2018 р.-1722; 2017 р. -1500; 2016 р. -1735) .

Закрито 1286 л/н ( 2018 р. -1621), відповідно  кількість днів зменшилась і становить 13136 (2018 р. – 17193), тривалість 1 випадку зменшилась і складає  10,2 (2018 р. –10,6; 2017р. –10,6).

 

Вихід на інвалідність

Первинний вихід на інвалідність залишився на рівні минулого року і  становить 28 хв. – 6,6 на 10 000 населення (2018 р.-28 хв.-6,6; 2017 р  . –46 хв. – 10,8; 2016 р. -24 хв. –5,6  на 10 000 нас.),   з них прац.віку – 27-7,6 на 10 000 нас.( 2018 р.-23-6,5; 2017 р. –37 хв.– 10,5 ; 2016 р. –22-6,2  на 10000 нас. на 10000 населення).

Смертність на дому

Всього померло -30 хв. –1,2 на 1 000 (2018 р.-29 хв.-1,1; 2017 р. -38 хв. –15,0; 2016 р. -35 хв. –13,8 % ), в прац.віці –2 хв. –0,1на 1 000 нас.(2018 р.-3 хв.-0,2; 2017 р.- 2 хв.–1,1; 2016 р.- 2 хв. –1,1)

 

Причиною смерті є:

І місце – церебро-васкулярна патологія-12 хв.–  40 %  (2018 р.-13 хв.-44,8 %; 2017 р. –18 хв.–47,4; 2016р. – 15 хв.–42,8   %) Та  з-ння серцево-судинної с-ми  – 12 хв.– 40 % (2018 р.-8 хв.-27,6 %;2017 р. –15 хв –39,5 %; 2016 р. -10 хв.–28,6 %)

ІІ місце – онкозахворювання- 6  хв. –20 % (2018 р.-8 хв.-27,6%; 2017 р. –4 хв.- 10,5 %; 2016 р. -10 хв. –28,6 % )

В працездатному віці:

І місце – онкопатологія  та ЦВП – 1 хв. –50 % (2018 р.-2 хв.-66,7%; 2017 р. -2хв. –100 %; 2016 р. -1хв. –50 %)

 

Використання параклінічних методів лікування

  2019 2018  2017
флюоографій 4483 3076 3152
рентгенобстежень 364 768 872
УЗД 1516 1713 1829
КФД 3247 2706 3403
ФГДС 101 274 216
Аудіограм 516 636 538
Лабораторія 31896 40564 39896
ЛФК 265 337 790
Масаж 421 206 386
Фізпроцедур 20957 16457 23776

Прочитано лекцій -308 (2018 р.-284; 2017 р. -274; 2016 р. -286), проведено 767 бесід (2018 р.-757; 2017 р. -759; 2016р. -778).

 

Підвищення кваліфікації

 Пройшло курси:         лікарі             – 5  (2018 р.-3; 2017 р. -3)

м/с                – 2   (2018 р. -4; 2017 р. -2 )

Проатестовані:         лікарі                        -0   (2018 р. -3;2017 р. -1)

м/с                –  3  ( 2018 р. –2; 2017 р. -0)

Залучено позабюджетних коштів:

 Медогляди (спец.рахунок)  – 33022 грн. (2017 р. –31899 грн .; 2016 р. –22624 грн.)

Благодійні внески                – 10423   грн. (2018р. -200 грн.)

Оренда                                    –  20188 грн

Всього:                                      63633 грн. (2018 р.-38245,52 грн; 2017 р.-39756 грн.)

За перший квартал 2019 року в заклад для повноцінного надання медичної допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини  придбано за кошти, які надходять з НСЗУ:

  • Пульсоксиметри
  • Швидкі тести на ВІЛ/СНІД,вірусні гепатити В,С, вагітність;
  • Тропонінові тести
  • Уреазні ендоскопічні тести.

 

За кошти Світового банку було отримано два біохімічні аналізатори крові та сечі.

Продовжується кампанія з підписання декларацій між сімейними лікарями та населенням.

Планується  зробити в закладі:

– придбати новий апарат УЗД;

– провести монтаж системи пожежної сигналізації;

– ремонт приточно-витяжної вентиляції в лабораторії та рентгенкабінеті;

– провести ремонтні роботи в кабінетах закладу;

– встановлення відеоспостереження.

Директор                                                                              В.Максимюк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *