Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в підприємстві визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» про надання публічної інформації, яка перебуває у його володінні.
Запитувач має право звернутись до КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» із запитом на інформацію. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.
Запити, адресовані директору КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» приймаються:
• поштою на адресу: КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3», м.Луцьк, вулиця Стефаника,3а, 43016;
• телефоном – за номером: (0332) 722787;
• електронною поштою – за адресою: lmp3_lutsk@ukr.net.
Письмові запити та запити, що надсилаються електронною поштою складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Запити, що надійшли поштою, електронною поштою, у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням режиму роботи адміністрації КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3».
Запити не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00. до 14.00), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.
Запитам, які надійшли у робочий день до 16.00, присвоюється дата фактичного дня надходження запиту. Запитам, які надійшли після 16.00, присвоюється реєстраційна дата наступного робочого дня за фактичним днем їх надходження.
Відповідь на запит надається запитувачу протягом п’яти робочих днів з дня його отримання.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.
Місце для роботи із запитами, копіями документів знаходиться в приймальній директора комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» за адресою:43016, м.Луцьк, вулиця Стефаника,3а, 43016, lmp3_lutsk@ukr.net.

СТАТУТ КП «ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 3»
Залишок медичних препаратів станом на 04.09.2018
Аналіз роботи КП Луцький центр ПМД №3 за 9 місяців 2018 року
звіт про надходження коштів 2018р. (2)
звіт про надходження коштів 2018р. (3)
звіт про надходження коштів 2018р. (4)
звіт про надходження коштів 2018р
звіт про надходження і використання коштів ф4-1м
Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 11.02.2019
Форма Звіт про виконання фінансового_плану (1) (2)
Аналіз роботи за ІІкв.2019
Аналіз роботи за ІІІ кв. 2019
Аналіз Роботи КП Луцький центр ПМД 3 за 2019 рік
Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 07.02.2020
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік
АНАЛІЗ роботи ІІ півріччя
Pravula
Г Р А Ф І 1
Перелік відомостей
реєстрація публічної інформації
Структура підприємства
Форма_для_запиту_вiд_гром._формуван_
Форма_вiд_юридичних_осiб
форма_вiд_фiзичих_осiб